Driftstatus

Fjärrvärmeanmälan

Vid nyinstallation fyller kunden i och skickar in en fjärrvärmeanmälan senast tre dagar före arbetets början. När anläggningen är klar för inkoppling görs en färdiganmälan av kunden eller av kunden anlitad installatör.