Falkenberg Energi söker Elnätschef | Falkenberg Energi
7 jul 2022

Falkenberg Energi söker Elnätschef

Vill du ta ansvar och utveckla samhället mot en hållbar framtid, nu och för kommande generationer? Som Elnätschef hos oss får du en spännande nyckelroll i ett modernt energibolag.

Affärsområde elnät ansvarar för elnätet inom koncessionsområdet och driver därutöver en växande entreprenadverksamhet, bland annat med uppdrag som att sköta kommunens gatubelysning och vattenkraftproduktion samt entreprenadtjänster. Avdelningen sysselsätter tjugosex medarbetare och består av enheterna planering och projektering, mät och entreprenad.

Som Elnätschef får du en spännande nyckelroll i ett modernt energibolag. Du kommer att driva det fortsatta effektiviserings- och förändringsarbetet, fördjupa beställarkompetensen inom verksamheten samt delta i utvecklingen av framtidens elnät i nära samarbete med interna såväl som externa intressenter.

Du har det övergripande ansvaret, inklusive de strategiska frågorna, med ansvar för personal, budget, planering, drift och underhåll, beredskap, investeringar och utbyggnad av distributionsnätet. Rollen innebär också att hålla i myndighetskontakterna kring förhandsreglering, hantera prissättningsfrågor och leveransvillkor så att vi lever upp till kundernas förväntningar och våra interna mål.

Är du vår nya kollega?
In och sökt tjänsten via Bra Personal HÄR