Extremt höga elpriser just nu! | Falkenberg Energi
19 okt 2021

Extremt höga elpriser just nu!

Elpriset är just nu extremt högt, vilket alla som har rörligt pris tyvärr i allt högre grad kommer att se på sin faktura.

Priset har stigit kraftigt under hela sommaren. Vissa timmar har en kilowattimme el kostat flera kronor – i genomsnitt under en månad har det rört sig om mer än en krona per kilowattimme (123 öre/kWh i september före moms och avgifter). Det märks mindre när förbrukningen av el är låg, men nu när det blir kallare och mörkare blir ekvationen högre förbrukning och högt elpris desto påtagligare.

Att elpriset är ovanligt högt beror på flera orsaker. De fyra viktigaste:

• För lite vatten för kraftproduktion

Året bjöd på en torr sommar och en kall vinter dessförinnan. Det har tömt vattenmagasinen till en ovanligt låg nivå. Även om vi har ett jättefint kraftverk i Ätran är det Norrland vi måste titta på när vi talar om vatten. Där sker 80 procent av Sveriges produktion i vattenkraftverk.

• För lite vind

Blåser det mindre än normalt behöver elen komma från andra energikällor, exempelvis vatten, och priserna stiger när tillgången minskar.

• Höga elpriser på kontinenten

När hjulen började snurra igen efter pandemin, ökade efterfrågan på energi samtidigt som utbudet globalt är begränsat. Vi märker det på att priserna på olja, gas och kol kraftigt har tryckts upp liksom för utsläppsrätter som kompenserar för koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Gas och kol används till stor del i elproduktionen i Europa.

• Flaskhalsarna i Sverige

Mycket av Sveriges el produceras i Norrland medan en stor del av befolkningen finns söderut. När kraften ska förflyttas uppstår flaskhalsar i systemet. I Sverige har vi fyra elområden och uppstår flaskhalsar i distributionen till ett område stiger elpriset.

I dagens situation innebär det att vi betalar sex till sju gånger mer för elen i Halland än vad den kostar i exempelvis Östersund.

Sammanfattningsvis

Just nu verkar alla faktorer i samma riktning – något som gör att elpriset blir högt. Med kallare väder ökar förbrukningen och den nederbörd som faller norrut kommer allt mer som snö, som först ger skjuts i vattenflödena till våren. Vi får tyvärr räkna med en prismässigt besvärlig vinter och ser ingen omedelbar återgång till mer normala elprisnivåer.