Elprisets utveckling | Falkenberg Energi
1 nov 2023

Elprisets utveckling

Vi har gått in i november och lagt oktober bakom oss. Trenden höll i sig med låga elpriser även under oktober månad. Priserna gick upp något i SE1-3 i jämförelse med september men landade fortfarande på låga nivåer. Elpriset gick ner mest i SE4 där vi befinner oss i Falkenberg.

Nedan visa vad månadsmedelpriset på Nord Pool (elbörsen) blev i oktober jämfört med september.

– SE1 (Luleå): 17,58 öre/kWh (10,89 öre/kWh i september)
– SE2 (Sundsvall): 17,58 öre/kWh (10,89 öre/kWh i september)
– SE3 (Stockholm): 33,06 öre/kWh (24,32 öre/kWh i september)
– SE4 (Malmö): 35,95 öre/kWh (51,33 öre/kWh i september)

Priserna ovan är hämtade direkt från Noord Pool och innehåller inga påslag, övriga avgifter, volymviktning eller moms.

Den varierade och kraftiga prisutveckling som vi sett under de senaste åren beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa.