Driftstatus

Anmälning och uppsägning av elabonnemang (flyttanmälan)

Flyttanmälan måste anmälas senast en månad före flyttningsdagen. Om flyttanmälan inte inkommer i tid finns det risk att utflyttande kund får betala för el som den inflyttande förbrukar. Kom ihåg att utflyttande kund är betalningsskyldig fram tills dess att denne säger upp abonnemanget.


När du ringer in till oss och ger oss uppgifter om inflyttning är det bra om du har namn och/eller lägenhetsnummer på den som har bott i bostaden tidigare. Detta för att vi ska kunna hitta rätt anläggning snabbare.

Om du själv inte gjort ett aktivt val av elhandelsföretag, får du automatiskt ett så kallat Anvisningspris hos Falkenberg Energihandel AB. Läs mer

På din första faktura efter inflyttning kommer du att få en inflyttningsavgift på 312,50 kr inklusive moms (250 kr exklusive moms). Detta är en administrativ avgift för de kostnader som uppkommer då vi ska göra förändringar i våra system. Det handlar om avläsningar, ur- och inkoppling av kunder mm. Alla abonnenter som flyttar in på en anläggning inom vårt nätområde blir debiterade denna avgift.


Anmälan om flytt