Driftstatus

Nätavgifter


Elnätschef
Karin Tångring
0346-88 67 07
Säkringsabonnemang 2019 - 0,4 kV
Avgiftsvillkor för befintliga anslutningar och överföring av el från nät och innehas av Falkenberg Energi AB. För leveranskapacitet upp till 100 A.

Avgifterna gäller från och med 2019-01-01.
Säkringsstorlek
Fast avgift exkl moms kr/år
Fast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)
888
1 110 kr
16A
2 064
2 580
20A
3 216
4 020
25A
4 356
5 445
35A
6 876
8 595
50A
9 840
12 300
63A
12 600
15 750
80A
17 760
22 200
100A
22 440
28 050
Rörlig avgift
öre/kWh exkl moms
öre/kWh inkl moms
Elöverföring
13,00
16,25
Energiskatt
34,70
43,38
Myndighetsavgifter
kr/år, exkl moms
kr/år, inkl moms
Elberedskap (Svenska kraftnät)
45
56,25
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)
9,50
11,88
Nätövervakning (Energimyndigheten)
3
3,75
Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften, och består av tre delar som finansierar olika statliga myndigheters arbete inom elområdet.

Elberedskapsavgiften går till Svenska Kraftnäts arbete med leveranssäkerhet. De förvaltar stamnätet för el och ser till att elsystemet är i balans. Svenska Kraftnät ansvarar även för att tillgodose samhällets behov av el i krissituationer.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med att förebygga skador på människor och egendom genom att bland annat övervaka elsäkerhet i elinstallationer.

Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens uppdrag att bevaka skäligheten i nätföretagens avgifter.
Ny energiskatt 2019

Från och med 1 januari 2019 har Riksdagen beslutat att höja energiskatten på el med 1,6 öre/kWh exklusive moms. Energiskatten höjs från 33,10 öre/kWh till 34,70 öre/kWh exkl moms. Det motsvarar ca 320 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20.000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 50 kr/år eftersom elanvändningen är lägre

Nya elnätavgifter 2019
Prislista 2019

Falkenberg Energi kommer behöva höja elnätsavgifterna för 2019.

Justeringen innebär en ökad kostnad för lägenheter med 10 kr/månad. För ett småhus 16A säkring 20 kr/månad, och för en villa med elvärrme 20A säkring 50 kr/månad.

Kostnaden varierar från kund till kund och beror på förbrukningen.

Orsaken till höjningen beror främst på att våra avgifter mot överliggande nät ökar med 11% inför 2019. Samtidigt gör vi investeringar i vårt lokalnät. Dessa ökar tryggheten för dig som är kund hos oss och är långsiktigt positiva för Falkenbergs företag och invånare.

Ändringen avser den del av din elkostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Vid frågor kontakta kundservice
0346-88 67 11
Säkringsabonnemang
Övrigt
Med "lägenhet" avses bostadslägenhet i flerbostadshus.
Flerbostadshus är hus med minst tre bostadslägenheter med gemensam servis
och särskilt abonnemang för husets allmänna behov.

Fritidshus med yttermått högst 40 kvm, erhåller lägenhetstaxa.
I detta måttet ingår inglasad altan och friliggande byggnad på tomt.

Myndighetsavgifterna debiteras under första kvartalet på året till dem som innehaft
elabonnemang för anläggning den 31 december föregående år.