Driftstatus

Falkenberg Energi ansvarar för underhåll, felavhjälpning samt nybyggnation av gatubelysningen i Falkenbergs kommun.


Efter en hektisk uppstartsperiod har vi nu ett väl fungerande belysningsnät och kan utöver tillsynskörningar även fokusera på nybyggnation samt energibesparande åtgärder som byte till LED-armaturer.


Ett annat projekt som pågår är att byta ut de gamla tändsystemen så att belysningen kan styras via appar samt över internet något som bland annat underlättar vid underhållsarbete.


Om ni har frågor eller vill göra en felanmälan är ni välkomna att kontakta kommunens Kontaktcenter, se ruta till höger. 
Felanmälan gatubelysning
Ring 0346-88 50 20, dygnet runt, för att anmäla fel på gatubelysningen.