Driftstatus

Information om Avbrottsersättning och Skadestånd 

Avbrottsersättning

Du som är ansluten till vårt elnät och drabbas av ett elavbrott som varar minst 12 timmar i följd har enligt ellagen normalt rätt att få avbrottsersättning. Ersättningen är 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 900 kr. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, per varje påbörjad 24-timmars period. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmars perioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.


Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Om du efter fem månader ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta vår kundservice, telefon 0346-88 67 11.


Skadestånd

Enligt reglerna i ellagen kan du som drabbats av en ekonomiskskada ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd.

För mer information om avbrottsersättning och skadestånd:
Elnätschef
Karin Tångring
0346-88 67 07