Driftstatus

Anslutningsavgifter

gällande från 2014-06-01
Har du frågor rörande installationsärenden kontakta installationstekniker 
0346-88 67 25
Lågspänning
Normal anslutningsavgift
Ampere
Anslutningavg exkl moms
Anslutningavg inkl moms
16-25
22.100
27.625
35-63
32.100
40.000
80-100
48.000
60.000
125-200
70.000
87.500
>200
offert
offert
Högspänning
Normal anslutningsavgift
220 kronor per kilowatt plus grundavgift 50 000 kronor.
Utökning av befintlig anslutning
220 kronor per kilowatt. Vid ändring av servis och/eller mätutrustning debiteras faktiskt kostnad för detta.
Allmänt
Förhöjd anslutningsavgift
(gäller för både hög– och lågspänning) Vid servislängd över 60 meter inom tomt utgår förhöjd avgift motsvarande ledningskostnaden.
Allmänt om anslutning
Beställaren svarar för schaktning, återfyllning och eventuell rörförläggning inom tomt.
Nyanslutning i områden utanför sammanhållen bebyggelse offereras separat, om kostnaden överstiger normal anslutningsavgift med mer än 50 %.
Vid anslutningsavgifter överstigande 50 000 kronor debiteras 50 % av avgiften vid beställning.
Utökning av abonnemang där serviskabeln måste bytas ut, jämställs med nyanslutning och anslutningsavgift för motsvarande nyanslutning debiteras.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.
Tillfälliga anslutningar
Ampere
Anslutningavg exkl moms
Anslutningavg inkl moms
25-63
3.000
3.750
80-125
4.000
5.000
160-250
5.000
6.250
>200
offert
offert