Driftstatus

Bli kund och byt elleverantör till Falkenberg Energi här!

Bli kund nu - snabbt och enkelt!
Fyll i formuläret nedan- Har du frågor inför ditt byte kan du nå oss på telefon 0346 - 88 67 11 eller e-post energi@falkenberg.se

Ange den som står/kommer stå som mottagare på räkningen från ditt nätbolag.
Mottagare av e-post från formulär
Namn:*
Personnummer:*
E-post:*
Telefon:
Postadress:*
Postnummer:*
Ort:*
Områdesid: *
Elområde:
Anläggningsid: *
Leveransadress :*
Eventuellt kundnummer hos oss:

Startdatum för nya avtalet:*

  

Startdatum vid flytt (ÅÅÅÅ-MM-DD):
(Vid flytt ange datum för övertagande av elabonnemanget. Vi behöver veta detta senast tre arbetsdagar före angivit datum, annars sker leverans tidigast 15 dagar efter mottaget avtal.)


   
Jag väljer (se våra priser, öppnas i nytt fönster):
FAST pris 1 år
FAST pris 3 år
Rörligt pris - obundet
Rörligt pris 1 år
   
Övrig information:
   
Jag bekräftar att ovan angivna uppgifter är korrekta samt att jag tagit del och accepterat detta avtal med tillhörande avtalsvillkor konsument och näringsidkare samt El2012K och El2012N. Falkenberg Energihandel AB förbehåller sig rätten att acceptera för sent inkommit avtal, samt att om fel område angivits justera priset till för anläggningen gällande elområdespris
* Obligatoriskt