Driftstatus

Solel - mikroproduktion

Nu gör Falkenberg Energi det lättare för dig att producera din egen förnybara solel. 
Runt om i Sverige ökar intresset för att tillverka sin egen förnybara solel. Falkenberg Energi vill gärna stödja detta och hjälpa kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad.
Den produktionsanläggning du bygger, eller redan har, ska främst täcka ditt eget elbehov. Men vissa timmar kan det bli ett överskott från produktionen som inte går åt till din egen förbrukning. 

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel (MikroSol) betalar vi 60 öre/kWh, inkl moms, för din egenproducerade överskottsel.

Om du är intresserad av att sälja överskottet av solel samt elcertifikat och ursprungsgarantier (MikroSol +) betalar vi 70 öre/kWh inkl moms. Från och med 1 november 2019 betalar vi 64,50 öre/kWh inkl moms. 

Du kan teckna avtal via denna sida. Vi kommer att skicka ut en bekräftelse så snart vi mottagit ditt avtal och byte av leverantör har godkänts. Ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier ska skickas in till Energimyndigheten. För 200 kr inkl moms tar vi hand om allt och hjälper dig. Du kan också välja att göra detta själv.  

Vi har tagit fram en checklista på vad du behöver tänka på. Se gärna tips och länkar till höger.

Solkarta
Falkenbergs kommun har tagit fram en solkarta där du som bor i Falkenberg kan se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi. I solkartan finns tak byggda före 2010 med. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk är inte med i beräkningarna. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.  

När du klickar på länk till solkartan nedan får du först upp en översiktskarta över Falkenberg. För att få fram ditt hus på kartan zoomar du in genom att klicka på pluset. När du hittat ditt hus klickar du på det och en bild med aktuell information visas. 


Kontakta oss!
Caroline Casparson
0346-88 67 26

Kundservice
0346-88 67 11

Sälj din solel idag!
Vi köper även dina elcertifikat och ursprungsgarantier.


Solelportalen
Funderar du på om solceller är något för dig? På solelportalen samlar Energimyndigheten information och ger oberoende vägledning inför beslutet.

Blanketter och länkar
Nedan finns de blanketter du behöver för att kunna sälja överskottsproduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier.