Driftstatus

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.


Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:
-Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
-Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
-Kostnad för skatter och avgifter till staten,  se närmare förklaring nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,10 öre pr kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2018.Teckna avtal med oss
Här kan du enkelt teckna avtal med oss och dessutom få
Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.