Driftstatus

Ursprungsmärkt el- var kommer elen från?

Förnybara energikällor är något vi på Falkenberg Energi brinner för och vill driva utvecklingen mot helt förnybar energiförsörjning.

Falkenberg Energi jobbar mycket aktivt med energiomställning och anser det är viktigt att informera kunderna om hur den elenergi de använder produceras. Syftet med detta är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris. Miljövärdet av den el vi säljer garanteras av de ursprungsgarantier vi köper från våra kunder och producerat själva.


Av vår el kommer 73 % från vattenkraftverk som är godkända av Naturskyddsföreningen, 25 % från vindkraft som kommer från Falkenberg och 2 % sol från våra mikroproducenter.

Elenergi från Falkenberg Energi har inte orsakat några utsläpp av koldioxid (0 g/kWh) eller något radioaktivt avfall (0,000 g/kWh) när den producerats. 

Kunder som köper el av någon annan elleverantör och som inte valt elens ursprung får den nordiska residualmixen. I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Det är Energimarknadsinspektionen som ansvarar för beräkningarna och residualmixen är densamma för alla elhandlare.


Den nordiska residualmixen för 2017 består av 16,68 procent förnybart producerad el, 40,55 procent kärnkraftsproducerad el och resterande 42,77 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 329 g/CO2 per kWh. kärnkraftsbaserad produktion ger ca 0,001 g avfall/kWh el.

Teckna avtal med oss
Här kan du enkelt teckna avtal med oss och dessutom få
Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.
Ursprungsmärkt el
73 % vatten
25 % vind
2 % sol