Driftstatus

Köp av överskottsproduktion

Detta erbjudande gäller oavsett i vilket elnät du bor.
Det som krävs är att din elmätare byts till en mätare som mäter både förbrukning och utmatad produktion timvis i anslutningspunkten. Bor du inom Falkenberg Energis elnät gör vi detta mätarbyte gratis. Övriga villkor som ska vara uppfyllda för att vi ska kunna köpa din överskottsproducerade solel är att:

  • Du har eller tecknar elhandelsavtal med oss
  • Konsumtionen måste överstiga produktionen
  • Du har en produktionsanläggning med på maximalt 43,5 kW
  • Du har autogiro
  • Vid val av MikroSol + krävs en påskriven fullmakt från Energimyndigheten

Fakturering sker varannan månad, ojämna månader. 

En administrativ engångsavgift på 200 kr inkl moms tillkommer om du vill ha hjälp med din ansökan till Energimyndigheten vid försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier.

Har du frågor kontakta 
Caroline Casparson
0346-88 67 26

Ansluter du mikroproduktion till Falkenberg Energi AB:s elnät ska du följa 
företagets tekniska riktlinjer. 

Se gärna tips och länkar till höger.

FAQ
Visa fler
Sälj din solel idag!
Vi köper även dina elcertifikat och ursprungsgarantier.


Teckna avtal med oss
Här kan du enkelt teckna avtal med oss och dessutom få
Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.
Blanketter och länkar
Nedan finns de blanketter du behöver för att kunna sälja överskottsproduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier.