Driftstatus

Elnät

Distributionsområdet för Falkenberg Energi AB är centralorten Falkenberg, delar av Skrea samt området vid Vinberg och Vinbergs Kyrkby.
Falkenberg Energi:s nätområde inom blåmarkerat område

Elen levereras till Falkenberg Energi ifrån regionnätet (130 kV) till våra två mottagningsstationer. Det levereras också in från lokala producenter, t.ex. vatten- och vindkraftverk i vårt nät, både på 0,4 och 10 kV-nivån.
I våra två mottagningsstationer transformeras spänningen ner från
130 kV till 10 kV. Vårt 10 kV-nät leder elen till våra nätstationer (ca 200 st) som transformerar spänningen till lågspänning 0,4 kV.


0,4 kV-nätet leder sedan elen till våra kabelskåp (ca 2 200 st), där serviserna går ut till hus, lägenheter, kontor, industrier mm. Vi levererar mest på lågspänningsnivå men det finns även ett antal högspänningskunder anslutna.
Vårt nät är inte så väderkänsligt för det ligger i huvudsak som kabel i mark. Luftledningarna finns i Vinbergsområdet.

Falkenberg Energi AB sköter vattenkraftstationen Herting åt Falkenbergs Kommun. Ett normalår producerar denna ca 8 GWh.
Vi har också tillsynen av kommunens vindkraftspark med 5 st vindkraftsverk vid Lövstaviken. Denna vindkraftspark producerar ca 28 GWh ett normalår.
Ansvaret för skötsel och underhåll av kommunens gatubelysning har Falkenberg Energi AB. Det är ca 12 800 ljuspunkter fördelat över hela Falkenbergs kommun.
Elnätschef
Karin Tångring
0346-88 67 07
Fakta om elnätet

Ledningsnät 10 kV
Luftledning: 12 km
Jordkabel: 210 km


Ledningsnät 0,4 kV
Luftledning:   2 km
Jordkabel: 591 km 


Anslutna kunder:

högspänningskunder: 25 st
lågspänningskunder: 14 000 st

  

Transporten i vårt nät: 

353 GWh/år (2016)