Del av Falkenerarevägen stängs permanent för all genomfartstrafik | Falkenberg Energi
Del av Falkenerarevägen i Falkenberg utanför vårt fjärrvärmeverk Spettet stängs permanent för all genomfartstrafik för att säkerställa säkerheten på området.
5 dec 2022

Del av Falkenerarevägen stängs permanent för all genomfartstrafik

Falkenerarevägen kommer att stängas av permanent fr.om. idag 5 december för all trafik utanför vårt fjärrvärmeverk Spettet, mellan Murarevägen och Brattebovägen, enligt ny detaljplan.

Avstängningen av vägen utförs för att säkerställa säkerheten på området. På området utförs dagligen transporter av flis som idag sker öppet mot vägen med stor risk för olyckor.

En vändplan är byggd mot Murarevägen. Gång- och cykelväg som finns idag längs med Falkenerarevägen, nedanför fjärrvärmeverket, kommer att rustas upp under våren 2023.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

0346-886700
energi@falkenberg.se