Driftstatus

Höjd energiskatt från 1 juli

Riksdagen har beslutat om att höja energiskatten för elektrisk kraft med 3 öre/kWh till 32,5 öre/kWh exklusive moms från och med 1 juli 2017. 

Avdraget för hushållskunder och tjänsteföretag inom vissa kommuner i norra Sverige är fortsatt 9,6 öre/kWh exklusive moms.