Driftstatus

Glesys i unikt energiprojekt

Nästa steg blir ett samarbete med Falkenberg Energi
Datahallar genererar värme som vanligtvis går rakt ut i luften, utan att tas till vara. Nu blir det ändring på det tack vare ett samarbete mellan Falkenbergsföretaget Glesys och Fortum.

I dagarna kommer fjärrvärmen i området kring Västberga söder om Stockholm att få ett tillskott som ska kunna försörja mellan 700 och 1000 lägenheter via energibolaget Fortums fjärrvärmenät. 
– Vi har länge funderat på hur vi ska kunna göra något med den värme som alstras i datahallarna. Vi har kollat olika möjligheter att ta vara på den. När chansen att samarbeta med Forum dök upp tog vi den, säger Glenn Johansson, vd på Glesys som har sitt huvudkontor i Falkenberg.

Här finns en stor datahall och på fasaden och på byggnadens tak finns värmepumpar i olika storlek som blåser ut värmen som alstras i datahallarna. 
– Vi eldar för kråkorna, helt enkelt. Det får mig att må dåligt, säger Glenn Johansson. 
I Västberga i Stockholm är Glesys datahall betydligt större än den i Falkenberg och värme från anläggningen har flödat ut i stora mängder. Fram tills nu.
– Det är den bästa känslan med projektet, att all energi som släppts ut tidigare tas tillvara i framtiden.  Det har börjat bli en trend generellt, bland till exempel ICA-butiker. Men i vårt fall är det relativt ovanligt, särskilt i den skala vi gör det, säger Petter Knutsson som är marknadsansvarig på Glesys. 

Energiåtervinningen i samarbete med Forum startar på allvar i dagarna. Det är ett EU-projekt vars syfte är att förbättra miljön i städer. Att ta tillvara på värmen från datahallarna är en del i projektet. Den utrustning som används till projektet används för första gången i Sverige. 

Men det är inte bara stockholmare som får ta del av den värme som Glesys datahallar genererar. Det finns långt gångna planer på ett liknande samarbete mellan Falkenberg Energi och Glesys.

– Det förutsätter att vi flyttar våra lokaler närmare fjärrvärmenätet. Vi och Falkenberg Energi är överens om att vi vill göra detta, men det ligger ett par år fram i tiden, säger Glenn Johansson.
Om planerna förverkligas kommer det att innebära att fjärrvärmeverket i Falkenberg får del av den värme som alstras i Glesys hall.
– Det skulle i sin tur innebära att fjärrvärmeverkets behov av bränsle för värmeproduktionen, säger Glenn Johansson.

Glesys säljer sitt värmeöverskott till energibolagen och i takt med att Glesys får fler och fler kunder kommer också mängden energi som man kan sälja att öka. Men projektet kräver investeringar och det kommer att ta några år innan de betalat sig. 
– Jag räknar med att det tar fem, sex år innan det blir lönsamt. Det viktigaste är att vi tar tillvara energin.  Det borde ha ett värde även för våra kunder, säger Glenn Johansson.
- Detta är en enorm fördel för miljön, säger Petter Knutsson. 
Att Falkenberg blir nästa ort som man satsar på för att ta vara på värmen är helt logiskt.
- Läget är bra, vi täcker allting söderut och det är viktigt för våra kunder att ligga nära datacentret för att få så snabb uppkoppling som möjligt, säger Petter Knutsson. 

Glesys, som startades 1999, levererar internetlösningar och har kundernas egna servrar i sina datahallar. Den största delen av kunderna finns i Sverige. Glesys har datahallar även i Stockholm och har ett kontor i Malmö. Sammanlagt har företaget 31 anställda. Glesys blev för tre år sedan korat till årets företag i Falkenberg. 
– Det finns ett stort engagemang hos alla oss som jobbar här. Vi brinner för det vi håller på med. Jag hade en barndomsdröm att få arbeta en datahall med blinkande lampor. Det gör jag nu, säger Glenn Johansson.