Driftstatus

Fjärrvärmens miljövärden 2017

Fjärrvärmen bidrar till renare luft och bättre miljö med den kontroll och rening vi har på våra utsläpp. Under 2017 kunde vi återigen öka andelen förnybart i vår produktionsmix vilket gör att vi även bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Den totala andelen förnybart för de tre fjärrvärmenäten i Falkenberg, Vessigebro och Ullared var under 2017 hela 99,1 %.

För att värma fjärrvärmevattnet använder vi biobränslen som är restprodukter vilket är väldigt resurseffektivt. Det vi använder mest är träflis och bark som är en restprodukt från skogs- och massaindustrin. pellets pressas ihop av sågspån som är en restprodukt från sågindustrin och biooljan består av den rest som är för dålig för att bli livsmedel.
11,3 % av vår produktionsmix bestod av rökgaskondensering vilket är värme som annars helt gått till spillo.

Vill du se hur mixen fördelade sig för de olika fjärrvärmenäten eller kanske se våra miljövärden redovisade enligt den metod som tagits fram i Värmemarknadskommittén, läs mer här.